قله

وقتی قدم به قدم از کوه بال می روی و هر از گاهی بر می گردی و به پشت سرت، به راهی که آمده ای و اطراف نگاه می کنی

در می یابی آن پایینها که هستی همه چیز را بزرگ می بینی

و این بالا که هستی هیچ چیز بزرگ نیست

همه چیز کوچک است

حتی آرزوها و خواسته ها

یکبار دیگر این حس وقتی از بالای برج میلاد تهران را دیده بودم، سراغم آمده بود

تهران بزرگ، شلوغ ،

با کاخها و کوخها ،

و...

/ 0 نظر / 19 بازدید