نمی فهمم ایشان را!

دوست ظاهرا مومنی را دیدم. صحبتمان گل انداخت. از امام جمعه شهرش گفت که از قضا امام جمعه ای منصوب امام است و نماینده ولی فقیه و از این که قبولش نداشت و پشت سرش نماز نمی خواند. به او گفتم تو که مدافع رهبری در عرصه های گوناگون هستی چطور این کار خود را توجیه می کنی ؟ می گفت حتما مصلحتی بوده که رهبری نگاهش داشته ولی من که می دانم آدم بدی است نمی توانم پشت سرش نماز بخوانم.

حرفهای دیگری هم با هم زدیم.

بعد از دقایقی ازش پرسیدم راستی مکه رفته ای؟

گفت آری.

گفتم حکم شرکت در نماز جماعت ایشان چیست؟

گفت امام و رهبری حکم خاص داده اند که صحیح است.

پرسیدم تو هم خوانده ای؟

جواب داد آری.

از اینگونه مدعیان ولایتمداری مانده ام .حکم رهبری به امام جمعه ای را نمی پذیرد آن هم امام جمعه ای شیعه، و آنگاه حکم رهبری را در امامت وهابی می پذیرد.

سیاست با ما چه کرده؟

/ 0 نظر / 19 بازدید