منطق دوگانه

 

آیا در اسلام در برابر رویدادهای زندگی منطقی دوگانه حاکم است؟

به دلیل اینکه برخی از متدینین به ویژه آنها که به کار سیاسی مبادرت می ورزند، در رفتارخود از منطقی دوگانه بهره می برند، گاهی این سوال برای جوانان و نوجوانان مطرح می شود که آیا در اندیشه دینی معیارهای قضاوت دوگانه است؟

جوانانی که این سوال را مطرح می کنند می گویند در حالی که اهل منبر مولای مذهب شیعه امیرالمومنین علی (علیه السلام) را اینگونه معرفی می نمایند که عدالت وی شامل حال همه بوده است و در عدالت ورزی خودش منطق دوگانه را برنمی تابد و با یاران و دوستان و شیعیان و مخالفان و ...به نسبتی مساوی برخورد می کند.

 اما ایشان می پرسند در سیاستی که امروزه در نزد برخی از سیاستمداران ما جاری است، منطقی دوگانه حاکم است به نحوی که هیچ انتقادی از رفتار غلط خود را برنمی تابند و همان رفتار را از دیگری پیراهن عثمان نموده و کینه های سیاسی را مطرح می کنند.

این دوگانگی در منطق و رفتار امری محکوم است. بارها در مسایل مختلف جهانی این منطق دوگانه استکبار جهانی را به چالش کشیده ایم که در جایی همه گونه تسلیحات و نیروی هسته ای را با توجیه دفاع از آن رژیم نادیده می گیرند و در جایی استفاد صلح آمیز از انرژی هسته ای را تهدید می خوانند.

منطق دوگانه در قبال رویدادهایی مشابه محکوم است و این منطق دوگانه نباید به دین و دینداری نسبت داده شود. زیرا دینداران فعلی نشان داده اند در سلوک سیاسی خود
نتوانسته اند به عدالت علوی برسند.

دو اتفاق در این روزها رخ داده است. یکی قرار اینترنتی عده ای جوان برای آب بازی و دیگری ویژه نامه ای در مورد حجاب. اولی توسط عده ای جوان عمدتا لاابالی و برای سرگرمی و تفریح و لذتهای غیرحلال و دیگری با اغراض مشخص سیاسی و بازیچه قرار دادن فرهنگ و حجاب.

در پرداختن به این دو اتفاق باید خاطر نشان کرد که هر دو دچار گناه شده اند و دست به تعدی به حدود الهی زده اند و برخی از خطوط قرمز را شکسته اند. در تعدی به حدود الهی منطق دوگانه حاکم نیست، هر کس با هر مقام و مسوولیت و سواد و ...گناه کند محکوم است و باید پاسخگوی گناهش باشد.

اما در برخورد با جنبه اجتماعی و عمومی این دو اتفاق منطق صحیح یکسان نیست و بنابراین برخورد با آنها با یک منطق صحیح نیست. هرکدام باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد و البته روشن است که برخورد سیاسی با هر دوی این رویدادها امری ناپسند است.

انگیزه ای که این نوشتار را موجب شد اظهار نظر خانم رجبی است. خانم رجبی که سالهاست در امور مختلف اظهار نظر می کند به بهانه ویژه نامه خاتون از دولت دفاع کرده و به بهانه آب بازی جوانان به شهرداری حمله می کند. جالب این است که ایشان اظهار نگرانی می کند که مبادا امروز جناح رقیب را بکوبیم تا جناح خودمان را حاکم کنیم. وی معتقد است این روش سیاسی ما را به ناکجا آباد خواهد برد.

خانم رجبی منطق شما دوگانه است. در حمایت از یک دولت از فرهنگ و دین و...خرج کردید. مفاهیمی مثل معجزه و امام زمان را خرج کردید، حال نگران هستید؟

سالهاست در این مرز و بوم در مبارزات سیاسی دین و فرهنگ قربانی شده اند. اگر شما نگران هستید خیلی خوب است اما سهم خودتان و دولتی که از آن دفاع می کنید در این اخلاق نادرست و ترویج آن چقدر است؟

نکته آخر این است که مراجع تقلید در زمانه ما تا جایی که می توانند در امور سیاسی وارد نمی شوند و نگاه آلوده به سیاست در امور دینی ندارند، بر خلاف برخی سیاستمداران که به همه امور نگاه سیاسی دارند و به عنوان ابزاری برای قدرت توجه می کنند.  

سرکارخانم رجبی مراجع تقلید به این ویژه نامه اعتراض دارند.

/ 0 نظر / 23 بازدید